top of page
Soutni, ankouraje mizik klasik ayisyen

 

SRDMH finanse tèt pa l’ sèlman ak lajan li rantre, nan aktivite li yo epi ak kontribisyon manb li yo. SRDMH  konte anpil sou sipò  manb yo pou l’ kontinye kenbe aktivite li yo.   

Kom manb SRDMH, se  soutyen nou ki kore tout aktivite sosyete a. Nou apresye kontribisyon manb nou yo anpil. 

 

Men non manb ki nan kategori Sosyetè ak Sosyetè onorè nou yo :

Sosyetè onorè

Reynald Altema

Jean-Pierre Béjin

Valéry Dantica

Ivelise Falaise

Jacqueline Lamarre

Émilie Karine Margron

Nieuwint Music Productions

Patrick Vinay

Frantz Voltaire

Clorinde Zéphir

Sosyetè

Chantal Lavigne

LeMarec Destin

bottom of page