top of page

Elèksyon dirijan yo

 

SRDMH envite tout manb li yo nan yon asanble jeneral pou fè elèksyon konsèy administrasyon an. Manb yo eli pou 2 zan. Sèlman manb ki an règ yo kapab vote. Tout pòs yo se pòs benevòl.

Konsèy administrasyon an

dirije aktivite SRDMH yo.

 

Eli 2018 pou rive 2020 :

 

Prezidan : Jean-Claude Nazon

Vis-prezidan : Simon Marcelin

Sekretè : Barthélemy Aucourt

Konseye : Lionel Prosper, Martien Toussaint, Édouard Rousseau, Yves Mathieu

NAZON, Jean-Claude

Président

MATHIEU, Yves

Administrateur

PENTHIÈRE, Linda

Administrateur

MARCELIN, Simon

Vice-Président

PROSPER, Lionel

Administrateur

AUCOURT, Barthélemy

Secrétaire

EXANTUS, Cliff-Andrick

Administrateur

Konsèy administrasyon an

dirije aktivite SRDMH yo.

 

Eli 2018 pou rive 2020 :

 

Prezidan : Jean-Claude Nazon

Vis-prezidan : Simon Marcelin

Sekretè : Barthélemy Aucourt

Konseye : Lionel Prosper, Martien Toussaint, Édouard Rousseau, Yves Mathieu

BONTEMPS, David

Directeur Artistique

SANON_DEVIS, Gorethy

Comité Promotion

DAUPHIN, Claude

Conservateur des archives

WALTER, Marjorie

Comité des archives

MARCIAL, Alexandra

Comité Promotion

bottom of page