top of page
Soutni, ankouraje mizik klasik ayisyen

 

SRDMH finanse tèt pa l’ sèlman ak lajan li rantre, nan aktivite li yo epi ak kontribisyon manb li yo. SRDMH konte anpil sou sipò  manb yo pou l’ kontinye kenbe aktivite li yo.

Kategori manb yo
 • Regilye Moun kap soutni aktivite Sosyete a epi ki kontribye ak yon kotizasyon 30 dola chak ane.

 •  

 • Sosyetè : Manb ki patisipe pi souvan nan aktivite sosyete a epi ki bay 65 dola kom kontribisyon chak ane.

 •  

 • Sosyetè onorè : Manb ki pataje pi fò  ideyal sosyete a epi ki kontribye ak yon kotizasyon ki depase 100 dola chak ane.

Conditions :

 • La cotisation est annuelle et renouvelable à compter de la date d'achat.

 • Sauf instruction contraire, les noms des membres de catégories "sociétaire" et "sociétaire honoraire" seront affichés sur notre site. Voir la page "Membres".

 • Aucun remboursement.

Opsyon pèman

Nou aksèpte rekòmandasyon sou entènet, men pou etidyan se pa lapòs avèk prèv. 

Acheter : Fè yon sèl pèman ak kat kredi oubyen sou PayPal.

S'abonner : pèman PayPal sèlman, renouvèlman otomatik chak ane nan dat anivèsè w’. Ou ka anile abonman an nenpòt ki lè sou kont paypal la.

 • Sou entènet (konsey)

Regilye : 30 $ (1 nan)

Sosyetè : 65 $ (1 nan)

Sosyetè onorè : 100 $ sinon plis*

Montan lib**

* Pou yon montan ki depase 100 dola, klike sou opsyon "Montan lib".

** Wap genyen stati Regilye ant 30 ak 60 dola, Sosyetè ant 65 ak 99 dola, Sosyetè onorè komanse nan 100 dola, si w pa voye yon nòt kontrè pa e-mail. Nou resevwa pèman yo nan yon sèl vèsman. Pa gen minimòm.

 • Pa lapòs (pèman ak chèk)

 1. Telechaje fomilè a pou w' vinn manb (an fransè),

 2. Enprime epi ranpli fòmilè a,

 3. Ajoute chèk la,

 4. Voye li pa lapòs nan adrès ki sou fòmilè a.

bottom of page