top of page

Mizik klasik ayisyen

Sosyete rechèch ak difizyon mizik ayisyen  gen pou misyon pou li fè pwomosyon mizik klasik, epi konpozitè, entèprèt ayisyen ak karayibeyen.

 

Se yon òganizasyon benevòl

SRDMH se yon òganizasyon ki pa la pou tire pwofi. Li te pran nesans monreyal nan lane 1977, li anregistre devan gouvènman kebèk depi 1979 e se yon gwoup benevòl kap jere l’.

 

Konsè, kolèksyon ak achiv mizikal

SRDMH pwodi konsè mizik klasik e li jere yon sant dokimantasyon ki rasanble tout kategori  mizik ayisyen ak antiyè.

SOUTNI AKTIVITE NOU

Aktyalite (an fransè)

NOUVEAU!

Concert bénéfice présenté par Choeur Walter

(Voir tous les détails sur l'affiche ci-dessous)

bottom of page