top of page

Mizik klasik ayisyen

Sosyete rechèch ak difizyon mizik ayisyen  gen pou misyon pou li fè pwomosyon mizik klasik, epi konpozitè, entèprèt ayisyen ak karayibeyen.

 

Se yon òganizasyon benevòl

SRDMH se yon òganizasyon ki pa la pou tire pwofi. Li te pran nesans monreyal nan lane 1977, li anregistre devan gouvènman kebèk depi 1979 e se yon gwoup benevòl kap jere l’.

 

Konsè, kolèksyon ak achiv mizikal

SRDMH pwodi konsè mizik klasik e li jere yon sant dokimantasyon ki rasanble tout kategori  mizik ayisyen ak antiyè.

SOUTNI AKTIVITE NOU

Aktyalite (an fransè)

(Cliquez sur l'affiche pour accéder au programme détaillé)

RÉSERVATION:

CIDIHCA: infocidihca@gmail.com

Tél. 514 845 0880

SRDMH : Par virement Interac @ infosrdmh.com (pas besoin de code, indiquez votre nom et adresse courriel dans le champ facultatif)

OU

Sous forme de don par PayPal : cliquer ici.

Tél. 514 795 8842

NOTE : le Cégep n'assure pas de billetterie; soyez là 30-45 minutes à l'avance pour récupérer vos billets.

bottom of page